Atalanta på ministerrådsmötet i Wroclaw

På det informella ministerrådsmötet i Wroclaw, Polen, var en av de saker som diskuterades EU:s insats Atalanta.

Atalanta har sin grund i de humanitära behov som finns på Afrikas horn och skydd av FN:s matleveranser till civila där. Insatsen har varit och är alltjämt nödvändig för att skydda World Food Programmes, WFP, matleveranser mot sjöröveri.

Det är väl känt att miljoner civila på Afrikas horn hotas av svält. När vi tidigare talade om att WFP:s matleveranser omfattade 1,5 miljoner civila, så är hjälpbehovet man nu kan se framför sig kanske 10 miljoner drabbade människor.

Därtill kommer att Atalanta skyddar den civila sjöfarten mot kapningar och gisslantagningar. Att de internationella handelslederna fungerar är helt nödvändigt för tillväxt och välstånd, i synnerhet i detta turbulenta läge i världsekonomin där varje störning ger betydande reaktioner.

Atalanta har varit framgångsrik i att skydda sjöfarten. Fartyg som följer ”best practice” utsätts sällan för kapningsförsök, fartyg med beväpnade vakter kapas därtill hittills inte heller.

Många skepp har köpts loss, vilket även då det såklart görs för att hjälpa berörda samtidigt ger sjöröveriet nya resurser. Beloppen som omsätts av sjörövarna är oerhört stora, inte minst i förhållande till den lagliga ekonomin i berörda områden.

Atalanta står inför betydande utmaningar. En utmaning är att Atalanta givet det geografiska områdets storlek och problemets omfattning behöver fler tillgängliga fartyg under nästa år. En annan att piraterna ständigt utvecklar sitt sätt att agera och att man kan förvänta sig ökad aktivitet efter monsunsäsongens slut. Området som drabbas är inte längre bara kustnära vatten längs Somalia, utan ett område större än Europa. Från Somalia i väst till vattnen strax hitom Indien i öst, från vattnen utanför Yemen i norr till Kenya i söder.

Piratverksamheten föddes ur instabilitet i Somalia, men orsakar nu instabilitet i stora delar av östra Afrika.

Mycket lite tyder på att piratverksamheten kommer att avta, eller att vi kan sluta att beskydda fartyg i regionen. Istället finns risk för att piratverksamheten om vi inte agerar får kopior i andra hav runt Afrika, vilket redan är på väg att växa fram längs den västra kusten.

Alla vet att det sjöröveri som äger rum till havs har sin grund i förhållanden i land. Sverige deltar i att utbilda den somaliska övergångsregeringens (TFG) säkerhetsstyrkor, så att TFG gradvis kan ta ökad ansvar för det som händer på somalisk mark. Det finns initiativ för att stödja regional kapacitetsuppbyggnad gällande kustbevakning.

Men Sverige bör vara öppet för att delta i Atalanta med fartyg igen, när möjlighet ges. Det är en insats som har tydliga humanitära aspekter, som inte bara har mandat från FN:s säkerhetsråd utan också skyddar FN:s matleveranser till civila. Det är också en insats som spelar stor roll för Europas och vår egen ekonomi och verkar till skydd för civila sjömän.

Annonser
%d bloggare gillar detta: