Brasilien och nästa generations Gripen

I medier berättas nu att Brasilien kan komma att fatta beslut kring sin anskaffning av nya stridsflygplan snabbare än vad som tidigare antagits, då 2012 angavs som trolig beslutstidpunkt.

Det är viktigt att vara tydlig. Väljer Brasilien Gripen, så har riksdagen redan gett regeringen mandat för svensk anskaffning av nästa generation Gripen. Regeringen står bakom det föreslagna samarbetet med Brasilien.

Det är då fråga om gemensam utveckling och anskaffning av nästa generations Gripen. Vi delar kostnader för utveckling, vilket båda parter vinner på. Brasilien får tillgång till kunskap och teknik, som bygger landets egen förmåga till utveckling på stridsflygssidan.

Sverige får Brasilien som partner och anpassar tidsplanen för egen anskaffning av nästa generations Gripen. Det innebär att vi tidigarelägger anskaffningen för Sveriges del, vilket är rationellt för båda parter.

Alla våra åtaganden gentemot samtliga exportkunder står fast.

Försvarsmakten har sagt att man i kommande vårs budgetunderlag kommer att föreslå en linje för Sveriges egen framtidssäkring av Gripen, i det fall vi inte utvecklar nästa generations Gripen tillsammans med ett partnerland och endast följer vår egen tidsplan. Ett sådant beslut behöver tas i någorlunda närtid och det är naturligt att söka brett samförstånd kring detta.

 

Annonser
%d bloggare gillar detta: