Besök i Litauen

Idag är jag i Litauen för att möta min kollega Rasa Jukneviciene .

Närområdesperspektivet och Östersjöperspektivet har från försvarsbeslutet 2009 fått kraftigt ökad betydelse. Inriktning och dimensionering av försvaret präglas av detta. Men också säkerhetspolitikens utveckling präglas av detta perspektiv. Det Nordiska och Nordisk-baltiska samarbetet fördjupas och Sverige har beslutat en solidaritetsförklaring.

I mitten på november hålls ministermöte i de konstellationerna och dessutom i det nya mötesformatet, Northern Grouping, där också Polen, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien ingår.

En fråga i närområdet värd att särskilt följa är den ekonomiska och politiska utvecklingen i Vitryssland. En kombination av nedtrappat ryskt stöd och höjda ryska energipriser har de senaste åren ökat de ekonomiska problemen i landet. Ekonomin är statskontrollerad och de utländska investeringar som görs i landet har sannolikt inte minst ryskt ursprung. Ryssland har troligen begränsat intresse av att ta större ekonomiskt ansvar för Vitryssland, men större intresse av att ha kontroll över vitrysk energitransitering.

Det sägs sällan, men i Sveriges närhet finns fortfarande en diktatur kvar 20 år efter murens fall. Vitryssland är ett av EUs grannländer, så vad som sker där är av betydelse för oss. Även om oppositionen trycks tillbaka så kan man nog förmoda att tryck på demokratisk förändring förr eller senare kommer att komma, men oklart när och i vilka former.

Det är en europeisk tragedi att miljoner europeer lever i ofrihet och i avsaknad av pressfrihet och demokratiska rättigheter.

Hur Ryssland kommer förhålla sig till förändring i Vitryssland är oklart. Den vitryska militären är mer eller mindre integrerad med den ryska och ingår i ryskt militärt tänkande. Ryssland kommer rimligen motsätta sig att Vitryssland i framtiden vänder sig västerut.

Litauen är ett av de länder som har förutsättningar att nära följa och ha kunskap om utvecklingen i Vitryssland.

Litauen vill prioritera EUs östra partnerskapsarbete under sitt kommande ordförandeskap i EU.

Annonser
%d bloggare gillar detta: