Fler kontrakt

Försvarsmakten hade per sista september tecknat 640 interimskontrakt för deltidsanställda soldater. Det lär med andra ord vara fler än så i dagsläget. Man har angett att man planerar att nå 2000 interimskontrakt under året, och är beredd att vidta ytterligare åtgärder om så krävs. Det säger myndigheten i en månadsredovisning till Försvarsdepartementet.

Den senaste tiden har FML varit tydliga gentemot förbanden på att detta är en prioriterad uppgift, helt i enlighet med myndighetens interna prioritering och styrning.

Försvarsmakten redovisar att 30 000 brev sänts ut till tidigare värnpliktiga och anställda soldater, om interimskontrakt. Viktigt att notera är att det dock troligen är personlig kontakt, som liksom på så många andra områden ger resultat. Endast brev räcker sannolikt inte, utan brev måste följas av personlig kontakt.

En bra tumregel är att bra soldater följer bra befäl – oavsett om det är till insatser internationellt eller deltidsanställningar.

Erfarenheten visar att repetitionsutbildningar och krigsförbandsövningar är mycket viktiga för rekryteringen. Soldaterna är mycket ambitiösa och nöjer sig inte med kontrakt – interimskontrakt eller andra – som de inte tycker har ett reellt innehåll. De vill öva och vara nära Försvarsmaktens verksamhet. Det måste vara på riktigt.

Interimskontraktets funktion är inte minst att knyta soldater nära till försvaret och utgör ett löfte om seriös verksamhet och innehåll. Under nästa år räknar Försvarsmakten sedan med att börja omvandla interimskontrakten till ordinarie kontrakt.

Annonser
%d bloggare gillar detta: