Stort uppslag i Jane’s Defence Weekly om Sveriges försvarsreform

Nu i veckan ägnar ansedda Jane’s Defence Weekly sex helsidor åt en genomgång av den svenska försvarsreformen.

Tidningens ingång låter så här: ”The Swedish Armed Forces are in the middle of sweeping defence reforms that will transform the military into a professional and flexible force that, along with protecting domestic interests, will increasingly be deployed on international operations.”

Det är intressant att Jane’s Defence Weekly redan i sin introduktion till artikeln noterar det både och-perspektiv – både nationellt och internationellt – som präglar försvarsreformen.

Jane’s går sedan igenom Sveriges säkerhetspolitiska utveckling, försvarsreformen, förmåga i insatser, NBG, liksom arméns, flottans och flygets utveckling.

Det är verkligen inte varje dag som Sveriges försvar fått sådan djupgående uppmärksamhet i den på försvarsområdet tyngsta tidningen.

I veckan som gick besökte 20 amerikanska generaler Sverige och Försvarsdepartementet, för briefing och samtal kring försvarsreformen. De berättade att de besökte två länder under sin studieresa, varav Sverige alltså var det ena. Förutom försvarsreform talade vi också om insatser. Igen, betydelsen av det Försvarsmakten presterade i Libyen kan inte överskattas vare sig för säkerheten för civila på marken, eller för uppfattningen om Sverige som en nettobidragsgivare av säkerhet.

Sverige får löpande frågor från länder som nu – ett par år senare – står inför att inleda sina försvarsreformer. Det är naturligen så att länder söker varandra för att dra nytta av varandras erfarenheter. Ett exempel är att Sverige bidrog med experter i förberedelsearbetet inför Tysklands övergång till rekrytering på frivillig grund. På samma sätt har vi dragit nytta av andras erfarenheter i vårt reformarbete.

Att bedriva försvarsreform hör till det svåraste länder företar sig. Ingen reform är utan utmaningar, eller anpassningar. Försvarsreform är alltid en lärandeprocess. Därför finns anledning att lära av andras erfarenheter, men också att glädjas när det svenska försvaret får positiv uppmärksamhet, som nu i Jane’s Defence Weekly.

Via försvarsdepartementets hemsida kan du läsa artiklarna.

Annonser
%d bloggare gillar detta: