Första flygningen med helikopter 14

I dag besökte jag helikopterflottiljen på Malmen i Linköping. Sverige dubblerar de kommande åren den medeltunga helikopterförmågan, i takt med att nya helikopersystem tillförs försvarsmakten. Vi kommer därmed att ha lite drygt dubbelt så många helikoptrar, som tex Finland, allt för att öka försvarets taktiska rörlighet, men också ha förmåga att stödja det civila samhället.

Till Malmen kommer snart vårt nya system, helikopter 16, Black Hawk, att komma. Redan inom någon månad levereras de första individerna. I början på det nya året kommer helikopter 16 att flyga för första gången i Sverige. I andra kvartalet 2013 kommer helikopter 16 att inleda insats i Afghanistan. Redan nu har de första svenska teknikerna examinerats från utbildningen i USA och gjort väl ifrån sig. Pilotutbildning sker också i USA. Vi talar om ett par år mellan beslut om anskaffning och de första flygningarna i Sverige.

Idag finns fyra stycken helikopter 14 i Linköping, en tillhör industrin. De 18 individerna skall enligt nu gällande uppgifter levereras till 2015, och stegvis bli operativa i sina olika versioner. 2017 räknar Försvarsmakten med att den markoperativa versionen skall vara fullt operativ, den sjöoperativa 2020. Under 2016 räknar Försvarsmakten med att helikopter 14 skall kunna göra insats för första gången.

I maj 2011 flög Försvarsmakten helikoper 14 första gången. Man har nu med god marginal passerat 200 flygtimmar. I dag fick jag och mina medföljande möjlighet att flyga med den, under besöket i Linköping. Det var första gången gången helikopter 14 flög med passagerare.

Helikopter 14 som projekt har varit behäftat med problem och förseningar, inte minst beroende på särskiljande svenska specifikationer. Vi talar om två decennier mellan beslut om anskaffning och full operativ effekt.

Men Helikopter 14 som helikopter kan dock komma att fungera väl för Sverige, när den väl är färdig och problemen utlösta. Den bild helikopterflottiljen ger är mycket positiv, att man är övertygad om att helikopter 14 kommer att bli ett mycket bra system, när det blir operativt.

Helikopter 15 levererar effekt i insats och utgör lätt utbildnings- och transporthelikopter i Sverige.

När utvecklingen av helikopterförmågan är färdig kommer Sverige att ha mer än 50 nya och moderna helikoptrar till stöd för försvaret av Sverige, det civila samhället och insatser internationellt.

Annonser
%d bloggare gillar detta: