13 länder möts i Sverige

I morgon och övermorgon kommer mina ministerkollegor och andra företrädare för de nordiska och baltiska länderna samt Polen, Tyskland, Nederländerna och USA till Sverige. Totalt kommer delegationer från 13 nationer att diskutera gemensamma säkerhetsfrågor och ökat samarbete på försvarsområdet.

Det är det största försvarsministermöte som Sverige, utöver ordförandeskapet i EU, haft på mycket länge. Sverige är för närvarande ordförande i det nordiska försvarssamarbetet Nordefco och leder därför mötena under de två dagarna i Örebro.

Det är dels ett nordiskt försvarsministermöte, dels ett nordisk-baltiskt möte och dels ett möte med Northern Group, där de flesta länder i Norra Europa med Östersjö- eller Nordsjö- och Atlantkust ingår. USA kommer också att delta vid möten inom ramen för det nordisk-baltiska samarbetet.

I stora delar av Europa (Sverige, Norge och Estland undantagna) tvingas länder till kraftiga nedskärningar av sina försvarsanslag till följd av den finansiella krisen. Många länder är i behov av betydande försvarsreformer och många är ansträngda av åtaganden i insatser internationellt. Ökat samarbete kan ge ökad effektivitet och bättre resursanvändning, vilket hjälper länder att bevara och utveckla försvarsförmåga.

Det Nordiska försvarssamarbetet har stor dynamik, och studeras av andra länder i Europa när de utvecklar sina respektive regionala samarbeten. Det är bland annat mot den bakgrunden som våra möten nu ska ses.

På det nordiska mötet kommer vi att behandla möjligheten att genom Pooling and Sharing öka våra försvars förmågor och effektivitet. Möjligt ökat nordiskt samarbete i Afghanistan, stöd till afrikansk kapacitetsuppbyggnad och hur vi kan utveckla veteransoldatfrågor står också på agendan.

På det nordisk-baltiska mötet kommer vi att behandla fördjupat samarbete inom veteranfrågor, samt diskutera försvarets möjligheter att stödja civil krishantering, jämställdhetsfrågor i insatser, IT-säkerhet och energisäkerhet. I mötet mellan de nordisk-baltiska länderna och USA diskuteras säkerhetssituationen i Europa och närområdet, samt försvarsreform.

Samtliga deltagande 13 ministrar och nationsföreträdare kommer att ha ett gemensamt lunchmöte på onsdag för att diskutera den säkerhets- och försvarspolitiska utvecklingen i ett långsiktigt och strategiskt perspektiv.

Inom ramen för Northern Group, de nordiska och baltiska länderna samt Polen, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien, diskuterar vi utvecklingen av smart defence och det svensk-tyska initiativet i EU för ökad försvarsförmåga.

Annonser
%d bloggare gillar detta: