Goda insatser i MES

Under besöket i Mazar-e Sharif hade dragningarna på PRT MES och hos COM ISAF NORTH på Marmal, mitt i all komplexitet, inslag av försiktig optimism.

Stöd har lämnats till de afghanska säkerhetsstyrkorna för planering och genomförande av operationer i syfte att förbättra säkerhetssituationen. Operationerna väster om Mazar-e Sharif har varit uthålliga och reducerat bl.a. kraften i motståndsgruppernas ledarskikt och rekrytering. Ett tusental motståndsmän har bytt sida och ingår nu i ett afghanskt reintegrationsprogram, förhoppningsvis uthålligt, som ISAF stödjer. Utvecklingen är dock skör och utmaningarna långt ifrån över.

De kommande årens överlämning av säkerhetsansvar och omvandling/reducering av den internationella närvaron måste ske med stor noggrannhet, för att utvecklingen skall stabiliseras.

Motståndsgrupperna inriktar sig på spektakulära våldsdåd, riktade mot det lokala afghanska och internationella ledarskapet. Antalet eldöverfall har gått ner. Vägbomber, IED:er, utgör ett allvarligt hot. Tack vare uppgifter från civilbefolkningen upptäcks och oskadliggörs en betydande del av dessa. Så har inte alltid varit fallet, men gott bemötande från de svenska soldaternas sida gör att det inte sällan kommer information från befolkningen om var IED:er kan finnas. IED:er förblir dock ett allvarligt hot mot ISAF och ANSF, och inte minst mot civila afghaner.

Väster om Sar-e Pul, i det så kallade treprovinsområdet där Faryab, Sar-e Pul och Jowzjan-provinserna möts, är situationen fortsatt komplicerad. Men vägar kan nu hållas öppna, där motståndet tidigare förhindrat rörlighet för såväl civilbefolkningen som för ISAF och de afghanska säkerhetsstyrkorna.

Lokal polis och särskilda styrkor för att skydda lokal infrastruktur tillför förmåga i hold-fasen, då ett område skall kontrolleras över tiden. När operationer utförts för att försvaga motståndsgruppernas fästen kan inte ANA och ISAF bara lämna, då vandrar motståndsgrupperna in igen. Att det finns säkerhetsnärvaro kvar uthålligt är viktigt för att vinna lokalbefolkningens förtroende. Dessa nya styrkor kompletterar ISAF och ANSF, även om det inte är alldeles utan komplexitet.

ANA:s förmåga och numerär är i tillväxt. Afghanistan klarar dock inte självt att svara för den långsiktiga finansieringen eller utbildningen av de styrkor som nu byggs upp. Det kommer – som indikeras i den senaste ISAF-propositionen – att krävas stöd av ISAF-länderna också efter att överföringen av säkerhetsansvar fullgjorts. Militär skolverksamhet och bidrag till ANA Trust Fund är exempel på stöd som kommer att behövas.

I grunden är det bestående intrycket av besöket i MES detta: De svenska soldaterna på plats gör ett utomordentligt bra arbete.

Annonser
%d bloggare gillar detta: