Bred uppgörelse om NBG

Vi kan idag bekräfta att regeringen, socialdemokraterna och miljöpartiet nått överenskommelse om ett par viktiga saker på försvarspolitikens område. Uppgörelsen är en följd av bra möten, inte minst med Peter Hultqvist, där vi mötts för att samtala om frågorna och sökt förstå varandras utgångspunkter.

Breda överenskommelser på detta område är en svensk tradition, som jag tidigare markerat är eftersträvansvärd. Jag hoppas att detta kan lägga grunden för fler samtal och möjliga överenskommelser i framtiden.

Som ett resultat av samtalen är vi överens om att Sverige skall kunna axla ledarskapet för NBG år 2015. Socialdemokraterna skrev i sin motion att Sverige inte skulle leda NBG mer under denna mandatperiod. Regeringen anser att det är viktigt att Sverige leder, eftersom inget annat land kan ta över. Beslut om att Sverige ska kunna leda NBG från 2015 går därmed båda till mötes.

Att Sverige leder NBG är efterfrågat av övriga deltagande NBG-länder. Det är viktigt att dessa och andra intresserade länder nu kan lämnas besked om framtiden.

Utskottet noterar att Expeditionary Air Wing ur NBG11 användes i den svenska Libyeninsatsen, men noterar att ingen stridsgrupp ännu använts i sin helhet. Detta är ett reellt problem. Användbarheten behöver öka. Sverige drev under ordförandeskapet i EU, hösten 2009, ökad användbarhet för EUs stridsgrupper. Ytterst handlar användbarheten om politisk vilja i EU-länderna.

Utskottet önskar också att se över stridsgruppernas användbarhet till stöd för FN. I Libyen visade Sverige att det viktiga inte är att all användning sker under EU-hatt, utan att förmågan kan användas när den behövs. Så sent som i fredags informerade jag EU-nämnden om förslag på detta område. Det kan handla både om att kunna använda EUs krishanteringsresurser i FN-ledda insatser och om att EU skulle kunna samordna EU-länders bidrag till FN-ledda insatser.

Vi är också överens om innehållet i en kommande luftförsvarsutredning. Försvarsmakten skall i vår lämna underlag för framtidssäkringen av Gripen. Flera offerter och samarbetsförslag gällande Gripen har lämnats till andra länder. Schweiz berättade igår att de väljer Gripen för sitt flygvapen.

Regeringen och riksdagen har fattat en lång rad beslut som gäller Gripen och dess förmågor i det mer näraliggande tidsperspektivet. Processerna gällande Gripens framtid skall enligt utskottet vara ingångsvärden för utredningen. Luftförsvarsutredningen kommer studera tiden efter 2040, i enlighet med vad flera partier ville redan i våras. Men då var bilden mer blandad om vad utredningen skulle innehålla.

Jag hoppas att dagens uppgörelser anger tonen och skapar grund för fler samtal den kommande tiden.

Annonser
%d bloggare gillar detta: