Kraven på rekryterna är högre idag än tidigare

Det krävs t.ex. godkänt i både svenska A, matematik A, engelska A och samhällskunskap A, för att bli antagen, vilket inte var fallet under det tidigare personalförsörjningssystemet. Då fanns inga behörighetskrav alls av detta slag.

Systemet är nu upplagt så att ett antal krav är diskvalificerande, eller absoluta, för rekryterna. Du får inte ha dömts för brott under de senaste fem åren. Du måste acceptera Försvarsmaktens värdegrund. Din hälsa skall på en lång rad punkter möta uppställda kriterier och du måste ha minst godkänt i ovanstående gymnasieämnen.

Vidare är kraven restriktiva gällande alkohol. Dopning och droger är diskvalificerande. Tidigare var detta en variabel i mönstringen, men uttagningen är restriktivare nu.

Dessa uppgifter efterfrågas och kontrolleras redan i de inledande skedena av rekryteringen. För dom som går vidare från enkäter och självskattning kommer därutöver fysiska tester och samtal, hos Rekryteringsmyndigheten. Dessa tester som tidigare kallades mönstring kallas nu antagningsprövning. Hos Rekryteringsmyndigheten möter man också Försvarsmaktens yrkesvägledare.

I grunden är detta mycket bra. Kraven på rekryterna skall vara höga, både för att säkra att Försvarsmakten får bra soldater och attraktionen i systemet. Det ger stolthet att klara kraven.

Samtidigt får det inte framstå som att Försvarsmakten endast är intresserad av den perfekta människan. Kraven – inte minst teorikraven – är högre idag än under värnpliktssystemet. Försvarsmakten kommer att ha behov både av unga med teoretisk och praktisk begåvning. Också hälsokraven är högre nu än tidigare och i många fall diskvalificerande.

När det gäller de fysiska kraven är det framförallt ett test som kvinnor faller på, nämligen muskeltestet, den så kallade isokaien, då en vikt skall lyftas från golvet upp mot axlarna. Också mycket vältränade kvinnor kan ha svårt med detta -den del av testet som kräver benstyrka går bra, men den sista biten upp mot bröstkorgen är betydligt svårare. Testet utvecklades för manligt mönstrade under värnpliktstiden och differensen i styrka mellan män och kvinnor beror till stor del på anatomiska skillnader. I Norge används ett annat test, som Rekryteringsmyndigheten nu tittar på. För uttagning till polis och räddningstjänst används andra tester i ungefär motsvarande syfte. Den av Försvarsmaktens yrkesvägledare på plats hos Rekryteringsmyndigheten, som jag nyligen talade med, anser inte att testet är relevant för alla befattningar.

Generellt ligger alltså ribban högt för rekryterna idag. Och så skall det vara. Men samtidigt är det viktigt att löpande följa upp både kravprofiler för olika befattningar, hur test och urval genomförs och hur generella, respektive anpassade krav till befattningar skall vara.

Intresset för att söka GMU har varit mycket högt. Så högt att tusentals som sökt inte ens kallats till prövning, eftersom kapacitet har saknats för att möta söktrycket. Rekryteringsmyndigheten räknar med att det krävs 3 antagningsprövade per antagen rekryt.

Jag förväntar mig att söktrycket kommer variera mellan olika GMU-omgångar och inryckningstillfällen. Vi ser redan att inryckning i augusti är populärt. Sannolikt kommer april och november ha färre intresserade, eftersom det ligger mitt i terminerna.

Att Försvarsmakten haft 28.000 sökande på 2.600 platser är enastående. Samtidigt finns det många besvikna, som inte kom in. Jag hoppas att de återkommer och söker igen och att Försvarsmakten visar dem det intresse de förtjänar, för att i sin tur intressera dem för kommande rekryteringsomgångar.

Till slut en glädjande uppgift från Försvarsmakten. Rekryteringen av deltidssoldater med interimskontrakt går nu mycket bra.

Annonser
%d bloggare gillar detta: