Försvarsmakten har nått årets mål för tidvis tjänstgörande

Försvarsmakten har nu rekryterat 2500 tidvis tjänstgörande soldater. Det är ett mycket positivt besked. Takten av tecknade interimskontrakt har ökat avsevärt under hösten och Försvarsmakten når därmed sitt mål.

Intresset för att söka grundläggande militär utbildning (GMU) håller i sig. Till de 647 utbildningsplatserna i utbildningsomgången i april-juni 2012 har nästan 4200 ansökningar inkommit. Noterbart är att 18 procent av de sökande är kvinnor, högre än i någon tidigare rekryteringsomgång. Det är glädjande eftersom det behövs fler kvinnor i försvaret.

Totalt har nu 32 000 ansökningar inkommit till 3200 platser sedan den frivilliga rekryteringen infördes. Och det går nästan dagligen att läsa i lokala medier om vilket intresse Försvarsmaktens rekryteringskampanjer på plats väcker.

Vi kommer över tid att se variationer i antalet sökande. Av flera och olika skäl. Det kan vara konjunkturellt, det kan ha att göra med när på året det passar bäst mm. Det är naturligt.

Men under det dryga första året med det nya personalförsörjningssystemet, tycker jag man kan konstatera att intresset för att ta anställning som soldat i Försvarsmakten finns. Kvaliteten på de rekryterade är väl så bra som under värnplikten. Och ju fler som rekryterats, som upplever försvaret som positivt och berättar om det, desto fler andra blir intresserade. Att Försvarsmakten är en god arbetsgivare, är fortsatt en avgörande framgångsfaktor.

%d bloggare gillar detta: