Objektsram ur kurs

”Regeringens bedömning är att systemet utvecklas enligt den planerade inriktningen. Programmet bedöms i huvudsak ha god ekonomisk och teknisk säkerhet.”

Citatet utgör den socialdemokratiska regeringens rapportering till riksdagen om helikopter 14 i budgetpropositionen för 2005.

”Leveranser av trupptransportversionen påbörjas 2005 och leveranser av den sjöoperativa versionen påbörjas 2007.” Så skrev den dåvarande regeringen alltså till riksdagen.

Varför är då detta värt att lyfta fram just nu? Jo, dels är det intressant i sak. Inte en siffra var rätt i redovisningen. Dels för att det just nu kanske är särskilt intressant eftersom socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet på torsdag söker bilda majoritet tillsammans med sverigedemokraterna för att återinföra de objektsramar för materielprojekt som den socialdemokratiska regeringen avskaffade i budgeten för 2006.

Varför socialdemokraterna tyckte det var rätt att ta bort objektsramarna i regeringsställning – men i opposition tycker att det var fel – framgår inte.

Men det är anmärkningsvärt att exemplet de använder för att motivera objektsramar och utförligt citerar i reservationen alltså är hur helikopter 14 hanterades. Citaten ovan kommer ur utskottets betänkande.

Helikopter 14 kommer som helikopter betraktad att bli ett bra system, när det väl är färdigt.

Men som projekt betraktat är helikopter 14 mycket problematiskt. Det beställdes 2001 och beräknas nu vara fullt operativt i sina olika versioner 2020, efter omfattande förseningar, som orsakat försvaret stora problem.

Detta projekt – det kanske mest omdiskuterade materielprojektet av alla det senaste decenniet – är alltså oppositionens paradexempel när de visar hur materielprojekt skall hanteras. Sällan har en rapportering varit mer ur kurs.

Annonser
%d bloggare gillar detta: