S medger att deras försvarsbudget är underfinansierad

I riksdagens försvarsbudgetdebatt igår, medgav Peter Hultqvist att Socialdemokraternas skuggbudget för försvarets förbandsverksamhet är underfinansierad.

Den fördubbling av arbetsgivaravgiften för unga som Socialdemokraterna föreslår, slår särskilt hårt mot Försvarsmakten, Sveriges blivande största ungdomsarbetsgivare, när man de kommande åren ska anställa totalt 16 000 soldater och sjömän.

Redan nästa år kommer kostnaden, enligt den RUT-beräkning Peter Hultqvist hänvisade till, att överstiga de 150 miljoner kronor som Socialdemokraterna vill ta från internationella fredsinsatser och omfördela till förbandsverksamheten.

Kostnaden för försvaret kommer sedan att öka. Peter Hultqvist tillstod ökade kostnader och sade ”År 2013 handlar det om 200 miljoner, kan jag upplysa om, och sedan fortsätter det.”

Och Hultqvist har rätt i att kostnaderna fortsätter. Försvarsmakten anställer inte soldater bara de två närmaste åren, utan antalet anställda ska ju fortsätta att öka tills man anställt cirka 6900 kontinuerligt tjänstgörande, och cirka 9200 tidvis tjänstgörande. I takt med nya anställningar ökar genomslaget för de dubblerade arbetsgivaravgifterna för unga.

När det nya försvaret är fullt utbyggt, kan fördubblingen av arbetsgivaravgifterna komma att ge ökade kostnader för försvaret med cirka 300 miljoner kronor. Det kan motsvara kostnaden för över 3000 anställda soldater.

Socialdemokraterna har alltså själva vetat om de kraftigt ökade kostnaderna för försvaret, men har ändå valt att inte redovisat denna nya kostnad för försvaret i sin budget eller utskottets hantering av budgeten. Först i kammardebatten medgav man problemet. En påstådd förstärkning av förbandsanslaget visade sig vara en avsevärd urholkning.

Annonser
%d bloggare gillar detta: