Nära femtonhundra tackade FS21

I Skövde igår medaljerades FS21, under en mycket lyckad ceremoni. Det som utmärkte ceremonin var att ett mycket stort antal anhöriga och intresserad allmänhet var där. Det var 1200 föranmälda och 275 från regementet i övrigt på plats, enligt Försvarsmakten.

Sammantaget gav detta ÖB:s medaljering en storartad inramning, som underströk uppskattningen för den hemkommande kontingenten.

I mitt tack till FS21 lyfte jag fram den enastående kamratskap och sammanhållning, som återfinns i Försvarsmakten och kanske särskilt i insatserna internationellt. Kamratskapen är en förutsättning för att lösa uppgiften, men tror jag också ett av de bästa rekryteringsargumenten för försvaret. Kamratskapen får också många att söka sig till mer än en insats.

FS21 har utfört sitt uppdrag på bästa sätt, under en god kontingentsledning. Deras stöd till ANSF och säkerhetsoperationer tillsammans med ANSF har bidragit till att skapa förutsättningar för transitionen av säkerhetsansvar till afghanerna själva.

Jag mötte FS21 i Kungsängen innan insats, i Mazar-e Sharif under insats och nu i Skövde efter insats.

Det var viktigt att kunna välkomna dem hem till Sverige igen och inte minst också att få tacka deras anhöriga. Utan förstående anhöriga så kan inte insatser genomföras.

Annonser
%d bloggare gillar detta: