Officersförbundet har missförstått förstärkningen av förbandsanslaget

Officersförbundet har i dagens rapport missförstått hur förstärkningen av förbandsanslaget går till. Förbandsanslaget förstärks redan i år, 2012, med 230 miljoner kronor. De 700 miljoner kronor – som Försvarsmakten har sagt sig behöva för att fullgöra försvarsreformen – tillförs 2013. Detta finns i statsbudgeten.

Därutöver har Försvarets materielverk och Försvarsmakten fått i uppdrag att frigöra ytterligare ungefär lika mycket för en möjlig förstärkning av förbandsanslaget. Det är denna Officersförbundet skriver om.

Försvarsmakten har under ett antal år visat full ekonomisk balans. Mycket talar för att det blir balans eller mycket nära balans även för 2011, även om redovisningen ej är klar. Den ekonomiska utmaning Försvarsmakten hade 2011 berodde på att myndigheten fann kostnader för pensions- och ledighetsskuld, som man tidigare inte känt till. Detta har man under 2011 vidtagit åtgärder för att balansera, till synes framgångsrikt. Det hade ingenting med materiel att göra.

Försvarsreformen bygger på Försvarsmaktens egna underlag och Försvarsmakten säger att man är i balans under hela försvarsbeslutsperioden. Uppgift möter således utgift.

Det finns faktorer som kan tala för att materielkostnader en bit in i framtiden, under framtida försvarsbeslutsperioder, kan komma att öka. Men det finns andra faktorer som talar emot, är återhållande eller som åtminstone gör att det inte går att enkelt prolongera den tidigare historiska utvecklingen och hävda att det kommer se exakt likadant ut framöver.

De mycket betydande försvarsnedskärningar som sker över Europa idag gör att inget land har vare sig pengar eller vilja att fortsätta med nationell utveckling och anskaffning av materiel, såsom Officersförbundets historiska siffror bygger på. Europa går med nödvändighet mot gemensam utveckling och anskaffning av materiel, och nya materielförsörjningsstrategier som bygger på inköp av beprövad materiel från längre serier.

Detta har betydande ekonomiska effekter. Att artilleripjässystemet Archer utvecklades och anskaffades tillsammans med Norge sparade Sverige 400 miljoner kronor. Konkurrensupphandling av splitterskyddade fordon sparade Sverige miljardbelopp. Systemkostnaden för Black Hawk-helikoptrarna är ungefär hälften av utvecklingsprojektet helikopter 14.

Det är Försvarsmakten själv som räknat med att avgångarna under den första utbildningstiden skall vara 15 procent. Pliktutredningen som låg till grund för propositionen räknade med 30 procent, alltså mycket fler än vad som hittills visat sig vara fallet. Jag är därtill tveksam till om erfarenheter från 1901-1952 på det sätt Officersförbundet kan läggas till grund för antaganden om hur länge anställda soldater kommer tjänstgöra.

Den stora omställningen 2012 blir enligt Försvarsmakten reformeringen av officersyrket, där officerarna enligt Försvarsmaktens planering skall bli ungefär hälften så många och specialistofficerarna dubbelt så många som idag. Detta behöver ske oavsett ekonomi.

Officersförbundet medger ”metodologiska brister” i rapportens beräkningar. Det är givetvis så när så långa tidsperspektiv betraktas. Siffrornas hållbarhet får bedömas därefter.

Inför varje försvarsbeslut fastställs Försvarsmaktens uppgift och anpassas dess utgift. Detta försvarsbeslut gäller till 2015 och Försvarsmakten anser perioden vara i ekonomisk balans. Ekonomiska faktorer som gäller ca 2020 eller 2025 hanteras och döms av i samband med det underlagsarbete som görs i samband med kommande beslut.

Annonser
%d bloggare gillar detta: