Beredskapen ökar

Krigsförbanden är under försvarsreformsperioden bemannade med en stomme av ny anställd personal, kompletterad med värnpliktiga som stegvis skiftas ut de kommande åren i takt med nya anställningar av soldater.

Försvarsmakten har arbetat med att genomföra försvarsreformen i 2 år – av försvarsbeslutets 5 år.

Givetvis är inte den nya strukturen eller all ny personal på plats efter 2/5 av reformperioden. Värnpliktiga kompletterar insatsorganisationen under övergångsperioden. Så var tänkt från början. Den beredskapshöjning som reformen syftar till och som Svd skriver om idag är målet vid reformens slut. Det har aldrig utsatts av någon som ett mål för januari 2012 – 3 år före försvarsbeslutets utgång.

Men. Armén är nu på väg att inta högre beredskap än innan reformen inleddes 2009. De flesta förband kommer att ha 1 års beredskapstid. Innan reformen hade huvuddelen 3 års beredskapstid.

Skulle Sverige innan reformens slutförande behöva höja beredskapen skulle förbanden kompletteringsövas tillsammans med sin värnpliktspersonal. Det var för övrigt så hela den tidigare insatsorganisationen var uppbyggd. Där krävde två tredjedelar av förbanden upp till 3 års tid på sig, samt tillförsel av personal och materiel för att kunna användas.

Det finns utöver armén 40 bataljoner hemvärn och nationella skyddsstyrkor, med 22 000 soldater, med hög tillgänglighet. Det nya systemet med krigsförbandsövningar i hemvärnet har slagit väl ut och bidragit kraftigt till högre deltagande och goda utbildningsresultat.

Flyg- och marinförbanden har en väsentligt högre tillgänglighet. De har en hög andel soldater och soldater anställda på heltid. Transformeringen till det nya personalförsörjningssystemet med anställd personal närmar sig att vara färdig där.

Insatsorganisationen är väl personellt uppfylld. Under 2012 är den 52 800 personer.

Sverige har nu ca 4000 heltidssoldater (ska bli 6900) och Försvarsmakten har rekryterat nära 3000 deltidssoldater (ska bli 9200) med interimskontrakt. Detta förutom ca 9000 officerare och 22 000 i hemvärn med nationella skyddsstyrkor (ska vara 22 000).

Förbandens tillväxt är viktig att följa. Regeringens styrning av Försvarsmakten för 2012 lyfter fram att iståndsättning av hela krigsförband ska prioriteras av Försvarsmakten framför uppfyllnad av förband på bredden. Krigsförbandsövningar för stående och kontrakterade förband ska regelbundet genomföras från 2012, enligt regleringsbrevet.

Annonser
%d bloggare gillar detta: