Black Hawk är nu här

Den 1 juli 2010 beslutade regeringen, efter riksdagens bemyndigande, att anskaffa ett nytt medeltungt helikoptersystem.

Idag, den 17 januari 2012, överlämnades de första Black Hawk helikoptrarna till Försvarsmakten vid en ceremoni i Linköping. ÖB Sverker Göranson, USAs ambassadör Mark Brzezinski och undertecknad medverkade.

Andra kvartalet 2013 kommer svenska Black Hawk enligt planeringen att inleda insats i Afghanistan.

Anskaffningen av Black Hawk är unik på flera sätt.

Tiden från anskaffningsbeslut till leverans och operativ användning av Black Hawk är kort. Som jämförelse kan nämnas att beslut om anskaffning av helikopter 14 togs 2001 och den bedöms vara fullt operativ i alla versioner kring 2020. Helikopter 14 blir enligt Försvarsmakten en bra helikopter när den är klar, men den modell Sverige då valde för anskaffningen har nog inte underlättat färdigställande eller leverans.

Sverige köper Black Hawk helikoptrarna direkt från den amerikanska produktionslinan, med samma specifikationer som andra länder använder. Systemkostnaden blir ungefär hälften jämfört med utvecklingsprojektet helikopter 14, med dess särskiljande svenska specifikationer.

I Black Hawk avtalet ingår utbildning av piloter och tekniker i USA. Ett antal är redan färdigutbildade, nya utbildningsomgångar följer. Detta gör att Sverige snabbt kan börja använda de nya helikoptrarna. Det var en svensk pilot som flög Black Hawk vid överlämningen i Linköping idag.

Ett krav vid upphandlingen av det nya medeltunga systemet var att leveransen skulle ske snabbt så att insatsen med MEDEVAC-helikopter i Afghanistan skulle kunna fortsätta från andra kvartalet 2013, då helikopter 10B inte längre har uthållighet.

Men den nya insatsorganisation som Sverige nu bygger skall ha högre tillgänglighet och rörlighet än tidigare. Därmed behöver den taktiska rörligheten öka. Genom Black Hawk dubbleras Sveriges långsiktiga medeltunga helikopterförmåga. Det medger ökade möjligheter till stöd för det civila samhället.

Den svenska helikopterverksamheten har haft återkommande problem och utmaningar de senaste åren. Inte minst har de ständiga förseningarna av helikopter 10B och helikopter 14 reducerat förmågan och resulterat i återkommande omplanering av systemen. Detta har varit kostsamt utan att ge uthålliga lösningar. Helikopterflottiljen har trots dessa utmaningar gjort lyckade insatser i bl.a. Adenviken och Afghanistan.

När Black Hawk nu kommer finns en varaktig lösning för helikopterflottiljen på plats, som kommer att ge Sverige en avsevärd förmågehöjning. Sverige kommer att ha 53 nya och moderna helikoptrar fördelade på tre system. Vi kommer att ha 20 stycken helikopter 15, en lättare helikopter för främst utbildning och transport men som fungerade väl också i Atalantainsatsen. Därtill kommer 15 stycken Black Hawk och 18 stycken helikopter 14, vilka är medeltunga transporthelikoptrar.

53 helikoptrar är ca dubbelt så många som t.ex Finland och Norge har.

Jag hoppas att de nya helikoptrarna kommer bidra till att ge framtidstro och stabilitet, liksom ökad rekryteringskraft, för helikopterflottiljen.

Avslutningsvis. Många – i FMV, Försvarsmakten och Försvarsdepartementet – har gjort ett mycket bra arbete i att få Black Hawk anskaffningen på plats. Den amerikanska administrationen har verkligen gett den svenska anskaffningen och utbildningsbehoven högsta prioritet, vilket varit en förutsättning för dess förverkligande.

Med Black Hawk får Sverige en väl beprövad helikopter som används av andra länder såsom USA i insatser. Detta öppnar möjligheter till praktisk samverkan för att få ner kostnader och öka den operativa effekten av de svenska helikoptrarna, t.ex. på Marmal i Afghanistan.

Annonser
%d bloggare gillar detta: