Fler stöder yrkesförsvar än värnplikt

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap presenterade under Folk och Försvars rikskonferens i Sälen en delredovisning av sin årliga opinionsmätning om försvar och säkerhet.

Folkförankring av försvaret är viktigt. MSB:s undersökning visar att det svenska försvaret har stöd av tre fjärdedelar av befolkningen, samt att anställda soldater har större folkligt stöd än tillämpad värnplikt.

Stödet för yrkesförsvar steg till 39 % under år 2011. Det var 26 % år 2008 och 29 % år 2009. Därtill kommer svarsalternativet full frivillighet, som 13 % förordar.

Stödet för värnplikt är i undersökningen 35 %, en nedgång från 51 % år 2008, respektive från 41 % år 2009.

Natomedlemskap har stöd av 28 % i årets undersökning och 49 % är motståndare till svenskt Natomedlemskap.

Av de tillfrågade vill 36 % se oförändrade försvarsutgifter. Den siffran var 33 % år 2009 och 31 % år 2008. 25 % vill se en ökning av försvarsutgifterna, en nedgång från 32 % år 2009 och från 36 % år 2008. Siffrorna är därmed tillbaka till nivån före Georgienkriget.

Svenska folkets rädsla för terrorism är större än rädslan för Ryssland. Klimatförändringar och organiserad brottslighet oroar också människor mer. Noterbart är att utvecklingen i mellanöstern oroar människor mer än utvecklingen i Ryssland.

Två tredjedelar av de tillfrågade anser att Sverige absolut eller nog skall ha ett militärt försvar. Det är en förhållandevis konstant siffra, men lägre än för tio respektive 20 år sedan.

De exakta siffrorna skall säkert tas med en nypa salt. MSB pekar på att förändringar mellan två mätningar mindre än 5-6 % inte kan ses som statistiskt signifikanta. I flera av fallen här redovisade är förändringarna dock så stora eller större än så.

Här finns rapporten att ladda ned

Annonser
%d bloggare gillar detta: