Med ÖB på seminarium i Karlskrona

ÖB och undertecknad var i Karlskrona idag för att medverka vid ett seminarium om Försvarsmaktens nya anställningar av soldater och sjömän, samt samarbete med det civila samhället. Uppslutningen var mycket god på mötet som anordnades av Karlskrona, Karlshamn och Ronneby kommuner, Länstyrelsen, Region Blekinge och Försvarsmakten.

Överlag var bilden mycket positiv. De nya jobb för unga som Försvarsmaktens anställning av soldater och sjömän ger, är och ses som en betydande möjlighet för berörda kommuner. De ser också att samarbete mellan en rad olika aktörer lokalt behövs för att ta tillvara dessa möjligheter.

Richard Lindén från Fujitsu berättade om hur han i företaget har officerare som med sin ledarskapsförmåga arbetar tillsammans med tekniskt kunnig personal på ett framgångsrikt sätt. Flera lokala politiker hade perspektivet att Försvarsmaktens personal med sin kompetens kan bidra till att höja den lokala tillväxten genom koppling till näringslivet, under och efter den aktiva militära karriären.

Arbetsförmedlingen, som numera har avtal med Försvarsmakten, arbetar med perspektiv av Försvarsmakten som en viktig väg in på arbetsmarknden för unga.

Starkast intryck gjorde Josefin Nilsson, rekryteringsofficer på P7 och med erfarenhet från ISAF, tillsammans med Joakim Hafström, kock på HMS Sturkö, med sina erfarenheter av soldatrekrytering och arbete i Försvarsmakten. De talade om kamratskap och utveckling och bra villkor i Försvarsmakten. Genom dem fick seminariedeltagarna en bild av vilka som söker sig till försvaret och varför unga människor gärna vill verka där. Jag önskar fler fick ta del av deras berättelser.

På andra håll, som i Skövde, har liknande möten lett fram till bildande av lokala Försvarsmaktsråd. Så verkar kunna bli fallet också i Blekinge.

Landshövding Berit Andnor Bylund välkomnade och försvarsutskottets Annicka Engblom inledde seminariet med anförande om försvarsreformen.

Efter mötet besökte jag Törnströmska gymnasiet för att träffa elever på sjöfartsprogrammet. Försvarsdepartementet har två myndigheter i Karlskrona som kan vara av intresse för dem, Kustbevakningen och Försvarsmakten. Glädjande nog var flera elever intresserade av att söka GMU, samt senare anställning i marinen.

Annonser
%d bloggare gillar detta: