Starkt ekonomiskt resultat 2011 för Försvarsmakten

Försvarsmakten redovisar för 2011 ett positivt ekonomiskt resultat om ca 1,5 miljarder kronor.

För 2012 betyder 2011 års ekonomiska resultat att försvarets övningsverksamhet kan utökas jämfört med tidigare plan. Det är genuint positivt för kvaliteten i verksamheten.

I somras framkom oro för att Försvarsmakten skulle överskrida utrymmet på förbandsanslaget med ett par hundra miljoner. När 2011 summeras visar det sig att resultatet blev ett underskridande av ramen  – eller med mer vardagliga ord, ett ekonomiskt överskott – med mer än 400 miljoner kronor på detta anslag.

Ca en halv miljard kronor från 2011 räknar Försvarsmakten med att ta med sig in i 2012 års verksamhet, i enlighet med de regler som gäller för disposition av anslagssparande.

Försvarsmaktens slutliga resultat, som presenteras i den kommande årsredovisningen, föranleder några reflektioner.

Den första är att tiden med ständiga svarta hål i Försvarsmaktens ekonomi uppenbarligen är över. Myndigheten gör betydande ansträngningar för att ligga inom ekonomisk ram. Detta kan till del bero på politisk styrning, men avgörande tror jag är insikten om hur skadliga för verksamheten hastigt uppkomna svarta hål med påföljande panikartade bromsåtgärder är.

Den andra reflektionen är att även om överskott är avsevärt bättre än underskott så är det bästa för verksamheten såklart balans. Det finns trots avsevärda förbättringsåtgärder inom Försvarsmakten fortsatt anledning att förbättra ekonomistyrningen, så att man än bättre fortlöpande kan bedöma det ekonomiska läget.

En tredje reflektion är hur det ständigt visar sig att när ÖB och förbandscheferna gemensamt ser och tar sig an svåra utmaningar så blir resultaten och effekterna kraftfulla. Sedan må det gälla rekrytering av tidvis tjänstgörande soldater eller åtgärder för att förbättra ekonomin.

Läs mer på Försvarsmaktens hemsida.

Annonser
%d bloggare gillar detta: