Kustbevakningens nya fartyg i insats

De senaste åren har Kustbevakningen tillförts tre nya stora kombinationsfartyg, KBV 001, KBV 002 och KBV 003, för nödbogsering, brandsläckning och oljesanering. De är 85 meter långa och blir stegvis – inte minst i takt med ökad utbildning och övning – kapabla att utföra allt mer avancerade uppgifter och skall kunna bogsera fartyg upp till 100 000 ton.

Östersjön har omfattande trafik med handelssjöfart, särskilt oljetransporterna har ökat avsevärt. Fler och större fartyg trafikerar Östersjön. Kustbevakningen tillförs därför också fyra medelstora och fem mindre nya fartyg, liksom tre nya sjöövervakningsflygplan. Samtidigt byggs bättre förutsättningar för gemensam Östersjöövervakning genom SUCBAS- och Sjöbasissystemen.

För många presenterade sig Kustbevakningens nya stora kombinationsfartyg genom insatsen utanför Öland för några dagar sedan.

Trots svåra väderförhållanden kunde KBV 003 Amfitrite natten till den 17 februari bogsera det 83 meter långa lastfartyget Phantom till hamn i Oskarshamn. Fartyget hade svår slagsida efter förskjutning av lasten. Det blåste hård vind, det var kallt vilket kan leda till nedisning, det snöade samt var påtaglig sjögång vid tillfället. Att bogsera fartyg med slagsida är svårt och riskabelt.

Det fanns risk såväl för såväl totalhaveri som oljeutsläpp. Detta undveks alltså genom Kustbevakningens insats.

Vad som är mindre känt är att privata aktörer avböjde att bärga det havererade lastfartyget. Kustbevakningen var på plats med flera fartyg och lyckades genomföra uppdraget.

Ibland är det värt att uppmärksamma det som inte sker. Denna gång blev det inte utsläpp av olja och heller inget totalhaveri. Allt tack vare god insats av Kustbevakningen och KBV 003:s nödbogsering. Läs gärna mer om arbetet på KBV:s hemsida.

Annonser
%d bloggare gillar detta: