Underlag om Gripen

Försvarsmakten lämnade idag underlag till regeringen i flera viktiga frågor. Allra mest aktuellt är kanske underlaget om framtidssäkringen av Gripen.

Försvarsmakten föreslår en uppgradering med bl.a starkare motor, Aesa-radar, längre räckvidd och förmåga till större vapenlast i enlighet med den konfiguration som brukar kallas E/F. Önskemålen överensstämmer med det som Schweiz önskar. Försvarsmakten pekar också ut vikten av en partner för att ekonomisk rationalitet skall finnas. Givet bl.a detta klaras uppgraderingen inom ram.

Försvarsmakten har haft en gedigen förberedelseprocess inför underlaget, där operativa och taktiska studier, liksom simuleringar genomförts och olika konfigurationer prövats i olika scenarier givet hur omvärlds- och teknikutvecklingen antas se ut.

Försvarsmakten anser att en utvecklad Gripen är det plan som bäst möter kraven för lägst kostnad.

De senaste dagarna har påståenden om förmågelyftet av Gripen förekommit i media. Jag vill understryka följade:

– Det är inte och har självklart aldrig varit aktuellt att anskaffa Gripen E/F anpassad för hangarfartygsbasering.
– Varken siffran 50 eller 60 miljarder kronor för förmågelyftet är eller har varit aktuell. Grunden för dessa siffror och varför de upprepas kan i vart fall inte jag härleda, dock har SAAB tidigare avvisat uppgiften som ”fullständigt orealistisk”.
-Behovet av uppgradering styrs inte av återstående driftstimmar på den gamla motorn, utan hur väl Gripen klarar sina uppgifter och att mätas mot hotbilden i en konfliktsituation.
-Den prestanda och de förmågor som var nödvändiga för tio år sedan eller ens idag är inte de samma som kraven på ett konkurrenskraftigt stridsflygplan i tiden 2020-2040. Försvarsmaktens studier visar detta mycket väl. Teknikutvecklingen går fort och på få områden går den fortare än inom stridsflyget. En utvecklad Gripen löser uppgiften, vilket också andra länders värderingar visar. C/D upphör att vara operativt och hotbildsmässigt relevant någonstans 2020-30.

Försvarsmakten har gjort ett mycket seriöst arbete med att ta fram underlag för Gripens framtidssäkring. Nu vidtar regeringskansliets beredning i frågan.

%d bloggare gillar detta: