Igår kväll talade jag på ett möte med Armémusei Vänner

Mötet var välbesökt av engagerade medlemmar, vilka tillsammans utgör en i försvarsfrågor både erfaren, uppdaterad och intresserad krets. Mötet vi hade handlade om den svenska försvarsreformen, med särskild tyngdpunkt på arméns utveckling, men också om försvarsutvecklingen i våra grannländer och övriga Europa.

Armémuseum spelar en viktig roll för försvaret och försvarsdepartementet. Gården har använts för medaljceremonier för hemkommande Afghanistankontingenter. Därmed blir muséet en naturlig samlingspunkt för anhöriga och intresserad allmänhet. Lokalerna används också för försvarsrelaterade konferenser. För alla som är intresserade av svensk historia eller militärhistoria ger muséet anledning till långa besök. Muséet håller kvällsöppet vissa dagar.

Just nu har muséet en intressant utställning med foton från den svenska afghanistaninsatsen, liksom en nyligen ditförd bostadscontainer från Camp Victoria i Kosovo. Allt för att skildra svenska soldaters liv och insatser.

1:e intendent Thomas Roth har varit vänlig nog att guida besökare och berätta om museet för intresserade grupper på Försvarsdepartementet, när så efterfrågats.

Det är roligt att museet har en aktiv vänförening. Verksamheten och intresset för den stärks av ideella krafter.

%d bloggare gillar detta: