Sista stora pusselbiten i försvarsreformen

Idag beslutade regeringen om den sista stora pusselbiten i försvarsreformen. Det var den så kallade soldatpropositionen innehållande arbetsrättsligt skydd för de nya deltidsanställda soldaterna, som beslutades. Det handlar bland annat om rätt till ledighet från civil anställning, anställningstider och återhämtningstid. Den nya lagen skall börja gälla vid halvårsskiftet, precis som Försvarsmakten har räknat med i sin planering.

Försvarsmakten har idag tecknat ca 4 200 interimskontrakt för framtida kontraktsanställning som soldat. Under året kommer interimskontrakt att omvandlas till skarpa kontrakt för deltidsanställning. Försvarsmakten räknar med att ha 2 400 stycken ordinarie kontrakt för tidvis tjänstgörande soldater klara under året. Vi hoppas det blir fler och att de flesta med interimskontrakt väljer att omvandla dem till ordinarie kontrakt. Det skall efterhand bli ca 9 500 deltidsanställda soldater när försvaret är fullt utbyggt. Det finns idag ca 4 200 soldater anställda på heltid, vilket skall bli 6 600 när reformen är färdig. Av Försvarsmaktens mål om 22 000 soldater i hemvärn med nationella skyddsstyrkor finns redan idag 20 200 nya hemvärnskontrakt på plats. Försvarsmakten ligger därmed väl framme relativt sin planering för rekrytering av soldater.

Propositionen läggs efter samtal med socialdemokraterna. Samtalen har varit mycket konstruktiva, vilket jag välkomnar. Förhoppningsvis kan detta, tillsammans med den senaste tidens övriga breda uppgörelser med oppositionen, vara ett steg på vägen tillbaka till den traditionellt svenska linjen med bred samsyn inom utrikes- och försvarspolitiken.

Nu är de stora politiska besluten på plats och försvarsreformen går än tydligare in i ett genomförandeskede.

%d bloggare gillar detta: