10 000 söker GMU

I går var sista ansökningsdagen till höstens GMU-utbildningar (grundläggande militär utbildning). Enligt Rekryteringsmyndigheten inkom 9930 ansökningar.

Sedan frivillig rekrytering infördes har totalt 42 000 personer sökt till Försvarsmaktens 4700 platser. Vi kan därmed konstatera att intresset för att söka sig till försvaret håller i sig. Jag hoppas att den positiva utvecklingen fortgår. Nöjda rekryter är den bästa marknadsföring försvaret kan få.

Av de sökande i den senaste rekryteringsomgången var 2061 kvinnor vilket är ungefär 20 procent. Det är rekord för andelen kvinnor som söker och det tycker jag är oerhört glädjande.

Vi ser en trend av fler kvinnor som söker GMU sedan frivillig rekrytering infördes sommaren 2010. Andelen kvinnor har, med ett undantag, ökat för varje rekryteringsomgång.

I första rekryteringsomgången var 13 procent av de sökande kvinnor. Därefter har andelen kvinnor legat mellan 12 och 18 procent.

%d bloggare gillar detta: